ΒΑΘΥΚΟΡΟΙ & ΠΛΩΤΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ

F/C “CHRISTINA”

ΤΥΠΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ

FLOATING CRANE / CLAMSHELL DREDGER

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Γερανός: 2002 | Φορτηγίδα: 1992

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

(ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΙΜΑΝΙ) P.P.R. 56

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Γερανός: EXCELLENT | Βυθοκόρος: EXCELLENT

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΑΠΟΔΟΣΗ

PUMPING CAPACITY 6.000 m³/hour | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 38,5 Χ 10,85 m

ΜΟΝΤΕΛΟ

Γερανός: TONAGE 590,2 – TOTAL TONAGE 590,2 | Βυθοκόρος: 1055 B