ΒΑΘΥΚΟΡΟΙ & ΠΛΩΤΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ

F/C “DIMITRIOS”

ΤΥΠΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ

FLOATING CRANE / CLAMSHELL DREDGER

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Γερανός: 1973 | Φορτηγίδα: 1988

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

(ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΙΜΑΝΙ) P.P.R. 2171

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Γερανός: VERY GOOD | Βυθοκόρος: VERY GOOD

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΑΠΟΔΟΣΗ

Γερανός: DIMENSIONS 25,0 Χ 12,5 m | Βυθοκόρος: LIFTING CAPACITY 30tn

ΜΟΝΤΕΛΟ

Γερανός: TONAGE 263,6 – TOTAL TONAGE 273,5 | Βυθοκόρος: RUSTON 38 RB