ΒΑΘΥΚΟΡΟΙ & ΠΛΩΤΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ

F/C “ELEANA”

ΤΥΠΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ

FLOATING CRANE / CLAMSHELL DREDGER

ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Γερανός: 1986 | Φορτηγίδα: 1970

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

(ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΙΜΑΝΙ) P.P.R. 22

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Γερανός: EXCELLENT | Βυθοκόρος: VERY GOOD

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΑΠΟΔΟΣΗ

Γερανός: DIMENSIONS 38,0 Χ 16,0 m | Βυθοκόρος: LIFTING CAPACITY 90tn

ΜΟΝΤΕΛΟ

Γερανός: TONAGE 512,2 – TOTAL TONAGE 535,7 | Βυθοκόρος: LIMA 2400A