ΤΙΤΛΟΣ

Αγία Νάπα Μαρίνα

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

M.M. MAKRONISOS MARINA LTD

ΕΡΓΟ

Ανάπτυξη της Μαρίνας στην Αγία Νάπα, Κύπρος – Κατασκευή μαρίνας, υποδομών, βασικών κτιρίων, εγκαταστάσεων στέγασης, νεώλκειο και λιμάνι

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Νάπα Μαρίνα, Κύπρος

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ

ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ CDC Α.Ε.:

Υπερεργολάβος για Λιμενικά Έργα

Περιγραφή

Βυθοκόρηση της μαρίνας, αποκατάσταση και ενοποίηση γης, κατασκευή κυματοθραύστη με οπλισμό που αποτελείται από πέτρωμα και προκατασκευασμένα blocks σκυροδέματος, συμπεριλαμβανομένων τετραπόδων (δύο τόνοι το καθένα).

Κατασκευή αποβάθρων / κυματοθραύστη και τσιμεντένιου τοιχώματος σκυροδέματος

Χάραξη σωλήνων για σταθερές αποβάθρες και πλατφόρμες, κατασκευή και εγκατάσταση πλωτού συστήματος πρόσδεσης. Εγκατάσταση αγκυροβολίων, φτερωτών και βοηθητικών εγκαταστάσεων.

Υποδομή Μαρίνας, βασικών κτιρίων, εγκαταστάσεων στέγασης, νεωλκείου και λιμανιού.

CONSTANTINIDIS.ORG

Photo Gallery