ΤΙΤΛΟΣ

Βιολογικός Καθαρισμός Νέου Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

ΕΡΓΟ

Συντήρηση και λειτουργία βιολογικού καθαρισμού νερού Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

ΘΕΣΗ

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Τεχνική Εταιρία Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε. (ΑΡΓΩ Α.Τ.Ε.)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

100%

Περιγραφή

Παροχή εξειδικευμένου επιστημονικού και λοιπού προσωπικού για την λειτουργία του Βιολογικού καθαρισμού.

Τεχνικά στοιχεία

  • Ισοδύναμος πληθυσμός 25.000 κατ.
  • Δυναμικότητα: 5.000m3/d
CONSTANTINIDIS.ORG

Photo Gallery